Saltholm

Efter vi i juni valgte at springe Saltholm over på vores sommertur, pga. for meget vind, har Ditte og jeg forsøgt at finde en dag til at komme dertil. Endelig denne søndag var vinden let fra vest og skulle dreje nordlig i løbet af dagen. Perfekt for Saltholm. Vi stak ud i stort set vindstille, men langsomt kom der heldigvis vind og små to timer efter var vi fremme ved indsejlingen til Barakkebro, den eneste havn på Saltholm. Motoren i vandet og sejlene ned og lige en advarsel til Ditte om at nu blev jeg nok lidt stille og koncentreret indtil vi var inde. Indsejlingen til Barakkebro er meget smal og ikke særlig dyb. Den er rimelig godt afmærket med en anduvningsbøje, et enkelt par røde og grønne bøjer, samt to båker på land. Men meget vand er der ikke. Rosa L stikker 1,3 og der er ikke mange steder i renden der er mere end ca. 10-20 cm under kølen. Men vel i havn kom vi. Inde i havnen er der ikke mere vand. Fortøjet til havnens lille midtermole viste loggen 1,4. Det gør på en måde havnen lidt mere eksotisk, at det kun er små både som os der kan komme ind.

En regnbyge kom ind over lige midt i havnemanøvren. God grund til at starte med frokost nede om læ. Derefter var det tid til ekspedition. Først gik vi ud til den runde pavillon der ligger yderst på havnen. Her er der en række skilte med billeder og tekst der fortæller Saltholms historie gennem tiden. Hvordan den både har været brugt til forsvarsværk, græsningsområde, karantænestation og kalkbrud, samt hvordan der i mange omgange har været store planer for øen – bla. lejerskoleø og rigmandskvarter. De sidste forslag er overordnet strandet på manglen på ferskvand og den udpræget oversvømmelsesrisiko fordi øen ligger så lavt (måske et hint til navnet?). I dag er Saltholm et fuglereservat med græssende køer og får for at holde vegetationen nede. Hvis man er til natur og fugle er det derfor et virkelig dejligt sted. Mellem 1. april og 15. juli er der adgang forbudt på det meste af øen. Man må dog stadig gerne sejle til havnen og gå en tur på den nordlige del af øen. Her midt august er det kun den sydligste del af øen der er forbudt og vi besluttede derfor at gå en god tur ud over det store flade lyngklædte landskab med en kikkert over skulderen. Selvom det netop ikke var højsæson for fuglekikning, fik vi da set bramgæs og mange mindre fugle vi ikke kendte. Som afslutning på turen blev vi belønnet med en stor flok stære der fløj i formation over vores hoved – sort sol på Saltholm.

Lige bag havnen er et tårn man kan kravle op i og få en storslået udsigt ud over det flade landskab. Det sluttede vi gåturen af med.

Da vi så på uret var kl. pludselig blevet 17. Vi måtte hjem af. Efter endnu en koncentreret indsats slap vi godt ud af den smalle indsejlingsrende. Vinden var desværre ikke drejet så nordlig som vejrudsigten havde lovet, så der måtte et par kryds til før vi kom nord om vindmøller ud for København og kunne holde kurset den sidste stykke hjem mod Svanemølleværket.  Med solen på vej ned over nybyggeriet i Tuborg Havn nåede vi vel i havn lige i skumringen.

Godt at vide om Saltholm

  • Der er ikke vand på Saltholm, eller nogen andre proviantionsmuligheder, så medbring alt I vil spise og drikke.
  • Toilettet er et lokum med hul ned til vandet – det er der måske nogen der gerne vil vide før de indvilger i turen til Saltholm
  • Dagsbesøg på Saltholm koster 100 kr. der kan betales med mobilpay eller bankoverførsel.
  • Mellem 1. april og 15. juli er kun den nordlige del af øen åben. Resten er forbeholdt fuglene.
  • I havnen er der ikke mere end ca. 1.4 m. vand. Husk at tjekke højvandstabellen før turen. Det skal ikke være meget under middel vandstand før selv små både kan få problemer.

Saltholm highlights

  • Stort øde naturområde virkelig tæt på København, muligheden for at se mange slags fugle og oplevelsen og muligheden for at føle sig lidt speciel ved at sejle en lille båd.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *